Transfer, configuration and development of multidisciplinary model for promoting entrepreneurship in VET and higher education

Podíl

Přihlásit Newsletter

Přihlásit se

Jste zde

Domů

Podnikové vzdělávání získalo na evropské úrovni vysokou prioritu

Význam podnikání jako jedné ze základních dovedností,
která má být zajištěna celoživotním učením, je dnes široce uznáván

Povzbuzování podnikatelského ducha je klíčovým prvkem k vytváření pracovních míst
a ke zlepšování konkurenceschopnosti a hospodářského růstu napříč Evropou

EEC | European Entrepreneurs Campus

Evropská rada v Lisabonu a Evropská charta pro malé podniky zdůraznily tento fakt. Důležitá role vzdělávání v podpoře více podnikatelských přístupů a chování je nyní široce uznávána. Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení označuje "smysl pro iniciativu a podnikavost" jako jednu z osmi klíčových kompetencí, které by měly být přesvědčivě vykládány ve všech fázích vzdělávání a školení.

Cílem European Entrepreneurs Campus je vypořádat se s výzvami vznesenými ve zprávách skupin expertů na podnikání a s jinými nedostatky, které byly zjištěny partnery. Toho bude dosaženo převodem a přizpůsobením inovačních praktik, které vyvinula IDEA (Univerzita Jižního Dánska). Celkovým cílem projektu je položit základy pro multidisciplinární model na podporu podnikání v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

 

Za tímto účelem byly specifikovány tyto cíle:

 • Poskytnutí aktivit IDEA založených na PPBL metodologii a jejich přizpůsobení potřebám odborného vzdělávání a přípravě.
 • Poskytnutí didaktického materiálu a nástrojů školitelům a jejich přizpůsobení učitelům odborného vzdělávání a přípravy.
 • Podpora účastníků odborné přípravy ve využívání výukových metod založených na zkušenostech.
 • Zřízení pracovní skupiny pro rozvoj obsahu, nástrojů a aktivit, které zlepšují kvalitu školení o podnikání, stejně jako klíčové kompetence v systému odborného vzdělávání a přípravy.
 • Zapojení podnikatelů do školení o podnikání, hlavně malých podniků a mikropodniků.
 • Poskytnutí ukazatelů pro hodnocení výsledků a dopadu vzdělávacích aktivit.

European Entrepreneurs Campus by se účinně snažil vypořádat s běžnými výzvami v Evropské unii. Projekt se bude snažit podporovat sítě pro školení o podnikání v pěti evropských zemích:

 • Za použití společného a inovativního pedagogického modelu pro školení o podnikání a přípravu učitelů.
 • Za použití společného vědeckého modelu pro hodnocení vykonaných opatření a aktivit.
 • Rozvojem ukazatelů a shromažďováním kvantitativních dat v této oblasti.
 • Zapojením institucionálních subjektů, podnikatelů, univerzit a organizací odborného vzdělávání.
 • Přípravy vedoucí k rozšíření a zlepšení modelů na evropské úrovni.
Attachments: 
CEDIT IEPL IDEA Universidad de Sevilla BD Center AMSP ČR Università di Pisa Regione Toscana VŠFS