Transfer, configuration and development of multidisciplinary model for promoting entrepreneurship in VET and higher education

Del

Tilmeldinger til Nyhedsbrev

Log ind

Du er her

Hjem

Iværksætteruddannelse har på europæisk plan opnået en høj prioritet

Betydningen af iværksætteri som én af de grundlæggende færdigheder,
der skal erhverves gennem livslang læring, er i dag bredt anerkendt

Fremme af iværksætterlysten er et centralt element til at skabe arbejdspladser
og forbedre konkurrenceevnen og den økonomiske vækst i hele Europa

EEC | European Entrepreneurs Campus

Det Europæiske Råd i Lissabon og EU's henstilling vedrørende små virksomheder har understreget dette punkt. Den vigtige rolle uddannelse spiller i arbejdet med at fremme iværksætterånden og adfærden er nu almindeligt anerkendt. I henstillingen fra Europa-Parlamentet og Rådet af 18. december 2006 om nøglekompetencer for livslang læring fremgår det, at "initiativ og iværksætterånd" anerkendes som en af otte nøglekompetencer, der bør indarbejdes på tværs i alle faser på de videregående uddannelser.

Formålet med projektet ’European Entrepreneurs Campus’ er at møde de udfordringer, der er rejst i rapporterne fra ekspertgrupperne for Entrepreneurship. Det vil blive imødegået ved at overføre og tilpasse ’innovative praksis’, udviklet af IDEA Entrepreneurship Centre (Syddansk Universitet). Det overordnede formål med projektet er at skabe grundlaget for en tværfaglig model til fremme af iværksætteri inden for erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser.

 

For at opnå de specifikke mål er følgende initiativer iværksat:

 • IDEA aktiviteter baseret på ”Problem Based Learning” metoden anvendes og tilpasses erhvervsuddannelsernes behov.
 • Alt didaktisk materiale og værktøjer til undervisere overføres og tilpasses.
 • Support i uddannelsesaktiviteter i brugen af erfaringsbaserede undervisningsmetoder.
 • Etablering af en arbejdsgruppe, der skal udvikle indhold, værktøjer og aktiviteter, der forbedrer kvaliteten i uddannelsen af iværksætteri i erhvervsuddannelsessystemet.
 • Inddragelse af erhvervsfolk i iværksætteruddannelse, især fra små virksomheder og mikrovirksomheder.
 • Evaluering af forløb, resultater og effekten af uddannelsesaktiviteter.

Projektet ’European Entrepreneurs Campus’ vil i praksis forsøge at imødekomme EU’s udfordringer. Projektet vil forsøge at etablere et netværk for iværksætteruddannelser i 5 europæiske lande ved hjælp af:

 • En fælles og innovativ pædagogisk model for iværksætteruddannelse og læreruddannelse.
 • En fælles videnskabelig model til at evaluere de initiativer og aktiviteter, der gennemføres.
 • Udvikling af indikatorer og indsamle kvantitative data på dette område.
 • Inddragelse af institutionelle organer, erhvervsfolk, universiteter og erhvervsuddannelser organisation.
 • Udbredelse og forbedring af modellen på europæisk plan.
Attachments: 
CEDIT IEPL IDEA Universidad de Sevilla BD Center AMSP ČR Università di Pisa Regione Toscana VŠFS