Transfer, configuration and development of multidisciplinary model for promoting entrepreneurship in VET and higher education

Udział

Subskrypcje Newslettera

Zaloguj się

Jesteś tutaj

Strona główna » Partnerstwo
AMSP ČR | Związek Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rzemieślników Czeskich

Związek Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rzemieślników Czeskich zrzesza małych i średnich przedsiębiorców i rzemieślników z całego kraju na otwartej, apolitycznej platformie. Dla jego członków przewidziany jest serwis informacyjny skupiony przede wszystkim na sektorze małych i średnich firm – widomości o produktach bankowych, marketing, szkolenia, promocja eksportu, dane statystyczne, ustawodawstwo, itp.

Związek współpracuje z rządem, ministerstwami i w ostatnich latach zainicjował wiele statutowych środków, które pomagają tworzyć środowisko biznesowe w naszym kraju. Związek, który prezentuje opinię większości ze sfery MŚP, ma ważne miejsce w kontekście struktur Europejskich.

ZMŚP RC jest członkiem UEAPME z siedzibą główną w Brukseli, ma swojego reprezentanta zajmującego posadę wiceprezydenta UEAPME – międzynarodowej organizacji reprezentującej 11 milionów europejskich firm z ponad 50 milionami pracowników.

 

  • Partner name: Związek Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rzemieślników Czeskich
  • Street & number: Těšnov 5
  • Postal Code: CZ - 110 00
  • City: Prague

 

CEDIT IEPL IDEA Universidad de Sevilla BD Center AMSP ČR Università di Pisa Regione Toscana VŠFS