Transfer, configuration and development of multidisciplinary model for promoting entrepreneurship in VET and higher education

Udział

Subskrypcje Newslettera

Zaloguj się

Jesteś tutaj

Strona główna

Szkolenia z przedsiębiorczości osiągnęły wysoki priorytet na poziomie Europejskim

Znaczenie przedsiębiorczości jako jednej z podstawowych umiejętności,
której uczymy się i nabywamy ją przez całe życie, jest dziś powszechnie znane

Wspieranie ducha przedsiębiorczości jest kluczowym elementem do tworzenia miejsc pracy,
poprawy konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie

EEC | European Entrepreneurs Campus

Rada Europejska w Lizbonie i Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw kładą wielki nacisk ten punkt. Istotna rola edukacji w promowaniu postaw i zachowań jest powszechnie uznawana. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w zakresie kształcenia ustawicznego, identyfikuje "zmysł inicjatywy i przedsiębiorczości", jako jedną z ośmiu kluczowych kompetencji, które powinny być umieszczone na wszystkich etapach kształcenia i szkolenia.

Celem Europejskiego Kampusu Przedsiębiorców jest sprostanie wyzwaniom wynikającym z raportów grup ekspertów ds. przedsiębiorczości i innych luk wykrytych przez partnerów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeniesienie i dostosowanie innowacyjnych praktyk opracowanych przez IDEA (Uniwersytet Południowej Danii). Ogólnym celem projektu jest stworzenie podstaw dla interdyscyplinarnego modelu wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym.

 

Cel ten można osiągnąć poprzez:

 • Przeniesienie działalności IDEA w oparciu o Metodologie PPBL i dostosowanie jej do potrzeb kształcenia i szkolenia zawodowego.
 • Przesłanie materiałów i narzędzi dydaktycznych dla trenerów i dostosowanie ich do kształcenia zawodowego nauczycieli.
 • Wspieranie uczestników szkoleń w zakresie korzystania z doświadczeń opartych na metodach nauczania.
 • Stworzenie grupy roboczej do opracowania treści, narzędzi i działań, które poprawią jakość szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, jako kluczowej kompetencji systemu VET.
 • Zaangażowanie ludzi biznesu do szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, w szczególności małych i mikro przedsiębiorstw.
 • Zapewnienie wskaźników w celu oceny wyników i skutków działań szkoleniowych.

Europejski Kampus Przedsiębiorców skutecznie stara się sprostać najpowszechniej spotykanym wyzwaniom w UE. Projekt stara się promować sieć kształcenia przedsiębiorczości w 5 krajach europejskich za pomocą:

 • Wspólnego i innowacyjnego pedagogicznego modelu szkolenia w zakresie przedsiębiorczości i kształcenia nauczycieli.
 • Wspólnego modelu naukowego do oceny środków i podejmowanych działań.
 • Opracowywania wskaźników i gromadzenia danych ilościowych w tej dziedzinie.
 • Udziału organów instytucjonalnych, przedsiębiorców, uczelni i organizacji VET.
 • Rozprzestrzeniania i poprawienia modelu na poziomie europejskim.
Attachments: 
CEDIT IEPL IDEA Universidad de Sevilla BD Center AMSP ČR Università di Pisa Regione Toscana VŠFS