Transfer, configuration and development of multidisciplinary model for promoting entrepreneurship in VET and higher education

Udział

Subskrypcje Newslettera

Zaloguj się

Jesteś tutaj

Strona główna » Partnerstwo
Region Toskanii | Wydziałem Technologicznej Wymiany Usług i Infrastruktury

Region Toskanii wraz z Wydziałem Technologicznej Wymiany Usług i Infrastruktury bierze udział w Projekcie EEC. Wydział ten, tworzony przez 8 osób, jest odpowiedzialny za zarządzanie Regionalne, Krajowe i Europejskie oraz finansuje:

  • Wsparcie technologicznej wymiany, rozpoczęcie i przekształcanie procesów w obrębie regionalnego systemu innowacyjnego.
  • Rozwijanie usług inwestowania w wiedzę pomiędzy badaniami a przedsiębiorstwami.
  • Budowę infrastruktury badań i laboratoriów badań publicznych, inkubatorów, uniwersytetów i centrów wymiany technologicznej.

Działania projektu będą przeprowadzane wraz z Badaniami Przemysłowymi, Wydziałem Innowacji i Wymiany Technologicznej Regionu Toskanii w celu rozszerzenia udziału w administracji regionalnej. Wydział ten, tworzony przez 12 osób, odpowiada za zarządzanie funduszami ERDF Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (obiektywność, konkurencyjność i zatrudnienie), powiązanymi z inicjatywami wspierającymi badania przemysłowe i innowacje pośród centrów badań i przedsiębiorstw.

 

  • Partner name: Region Toskanii | Wydziałem Technologicznej Wymiany Usług i Infrastruktury
  • Street & number: Via Luca Giordano, 13
  • Postal Code: I-50132
  • City: Florence

 

CEDIT IEPL IDEA Universidad de Sevilla BD Center AMSP ČR Università di Pisa Regione Toscana VŠFS