Transfer, configuration and development of multidisciplinary model for promoting entrepreneurship in VET and higher education

Podíl

Přihlásit Newsletter

Přihlásit se

Jste zde

Domů » Partnerství
IEPL | Španělský Institut pro rozvoj Produktivity Práce

Španělský Institut pro rozvoj Produktivity Práce dále IEPL nebo Institut, je nezisková organizace zaměřující se na výzkum a vývoj produktivity práce v rámci veřejných a soukromých organizací. Produktivitu práce chápe jako základní nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti a pro sociální a hospodářský pokrok každé země.

Institut podněcuje vědecký přístup k problematice mezi oběma zúčastněnými stranami podnikatelského světa jak profesiním tak institucionálním.

Pro dosažení tohoto cíle vytváří fórum setkávání mezi institucemi a sociálními partnery, kteří se podílejí na ovlivňování produktivity a konkurenceschopnosti organizací i celých oblastí.

 

  • Partner name: IEPL | Španělský Institut pro rozvoj Produktivity Práce
  • Street & number: C/ Tecnología, 26 - Edificio Vilamar 1, Planta 1ª, Módulo 41
  • Postal Code: E-41015
  • City: Seville

 

CEDIT IEPL IDEA Universidad de Sevilla BD Center AMSP ČR Università di Pisa Regione Toscana VŠFS