Transfer, configuration and development of multidisciplinary model for promoting entrepreneurship in VET and higher education

Udział

Subskrypcje Newslettera

Zaloguj się

Jesteś tutaj

Strona główna » Partnerstwo
Uniwersytet w Pizie

Założony w 1343 Uniwersytet w Pizie jest jednym z najstarszych na świecie. Wśród jego sław jest Galileusz, który urodził się i studiował w Pizie i został profesorem Nauk Matematycznych w 1589.

Uniwersytet ma także pośród absolwentów kilku zdobywców Nagród Nobla, m.in. Enrico Fermi i Carlo Rubbia. Dziś Uniwersytet w Pizie jest prestiżowym, nowoczesnym centrum nauczania i zaawansowanych badań. W swej ofercie posiada 50 kierunków studiów I-go stopnia i 73 kierunki studiów II-go stopnia, w głównych obszarach wiedzy i zaawansowanej edukacji.

Uniwersytet ma 11 szkół Doktoranckich, które prowadzą wiele programów badawczych. Oferuje także 46 kierunków studiów III-go stopnia i 96 kierunków studiów podyplomowych, w tym MBA i PhDplus.

Uniwersytet w Pizie ma doskonałą opinię w każdej płaszczyżnie. Nie tylko w naukach przyrodniczych, matematycznych, technicznych i informatycznych, ale też na innych polach jak nauki humanistyczne, społeczne, medyczne, kulturowe i inne. Z 50 tysiącami studentów i 90 tysiącami mieszkańców, Piza jest bardzo atrakcyjnym środowiskiem dla studentów i badaczy wszelkich dziedzin.

 

  • Partner name: Uniwersytet w Pizie
  • Street & number: Lungarno Pacinotti 43
  • Postal Code: I - 56126
  • City: Pisa

 

CEDIT IEPL IDEA Universidad de Sevilla BD Center AMSP ČR Università di Pisa Regione Toscana VŠFS